แคตตาล็อกออนไลน์

เช่าเครื่องปั่นไฟ825kva

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ให้เช่าเครื่องปั่นไฟ CUMMINS TC825T 825kVA 660kW เช่าเครื่องปั่นไฟ825kva 

เครื่องปั่นไฟ CUMMINS รุ่น TC825T เครื่องยนต์ดีเซล ไฟสามเฟส 400/230V 50Hz 1500rpm.

  • Emergency Standby Power (ESP) : 825kVA/660kW
  • Prime Ratings Power (PRP) : 750kVA/600kW
  • เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KTA38-G2
  • ได STAMFORD รุ่น S5L1D-H41
  • ชุดควบคุม DEEPSEA รุ่น DSE7320

บริษัท เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME เพื่อรองรับอัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจนั้นๆ ด้วยโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างและตลาดใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)