แคตตาล็อกออนไลน์

บริการซ่อมเครื่องปั่นไฟ

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริการซ่อมเครื่องปั่นไฟ สมุทรสาคร บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน  งานบริการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบรายปี บริการการตรวจสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ เครื่องยนต์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ่อมเครื่องปั่นไฟ ซ่อมเครื่องเจนเนอเรเตอร์ ทั้งเครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาใช้งาน และซ่อมโอเวอร์ฮอล ให้มีสภาพเหมือนใหม่ บริการอะไหล่แท้ และ อะไหล่ทดแทน บริการรับเหมาปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อม บริการ PM สัญญาดูแลรักษาเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นรายปี (Preventive maintenance service contract)